ImproVisie.

Een eigentijdse kijk op veranderen door improviseren.

Voor Managers, directeuren, teamleiders, mentoren, leerkrachten, trainers, coaches en zij die met groepen werken, die zien dat veranderen met de groep op een aandachtige, daadkrachtige en speelse manier kan en noodzakelijk is!

Zit uw bedrijf of team in een veranderingsproces en heeft u handvatten nodig om samen goed verder te komen? Wilt u de samenwerking binnen uw organisatie of bedrijf verbeteren?

De dynamiek, technieken en regels van improvisatie zijn heel goed toe te passen op bedrijfs- en organisatieprocessen; het goed onderhouden van Retentie Marketing of wel After Marketing, implementeren van een scala aan verbeteringstrajecten zoals nieuwe werkvormen, methodes en procedures.

Wilt u de interactie van uw team, klas, medewerkers of deelnemers verbeteren? Interactief Reken en of Taalonderwijs invoeren? Betere Customer Relationship en Affinity Group Marketing? Het implementeren van nieuwe methodes zoals Kanjertraining, Leefstijl of wilt u iets geheel anders?

Jascha geeft op een dynamische manier handvatten voor positieve verandering. Hij beweegt de groep van een fixed mindset naar een growth mindset. Stap voor stap leidt hij u en uw organisatie door het proces. Met aandacht en speelsheid; playfulness. Van Ja, Maar naar Ja, En. Iets wat hij zelf "ImproVisie" noemt; een eigentijdse kijk op verbeteren door toepassen van Improvisatie technieken.

To Improve betekent verbeteren en er is een sterke visie nodig op veranderen en aanpassen. Met ImproVisie; het toepassen van improvisatie technieken in organisaties lukt dat; Een interessante, open en noodzakelijke benadering in de snel veranderende wereld waarin we ons dus even zo snel moeten aanpassen! Meestal komt u met improviseren in aanraking in chaotische situaties en zijn die ervaringen ronduit onplezier. Maar improviseren betekent niet zomaar wat doen; improviseren is een echt krachtige manier om groepen in beweging te krijgen. En improviseren kun je leren.

In simpele overzichtelijke toepasbare stappen leert Jascha u en uw organisatie beter te luisteren, Ja, En te zeggen en samen te werken. En is het dan niet fijn als dat met hoop plezier gepaard gaat? Zodat als u binnen de organisatie plots weer geconfronteerd wordt met verandering, u dan gemakkelijk in de Impro flow kunt schakelen en zonder angst met uw team in het nieuwe, onbekende durft te stappen.

De kracht voor verandering zit echter in jezelf: de kunst is die te zien en er uit te halen. Samen met Jascha lukt dat op een positieve manier. Dit vormt de voedingsbodem voor verdere ontwikkelingen. Samen met u als manager,  (team)leider, coach, mentor, leerkracht of trainer. Individueel, tijdens een lezing, tijdens de cursus "ImproVisie" en, of samen met groep als externe trainer, maakt hij met u en de groep een gezamelijke Improvisie. Professioneel en gebruikmakend van improvisatie als veranderingsstrategie. 

Jascha is creatief directeur van Cacao Impro, Master intern begeleider, trainer en coach. Hij gebruikt naast theaterinterventies o.a. oplossingsgericht en provocatief coachen. Daarnaast gebruikt hij modellen zoals de impro flow circle, PDCA, de roos van Leary, Belbin en de leerstijlen van Kolb om (veranderings)processen inzichtelijk te maken. Samenwerken is the key. Als afgestudeerd master met specialisatie coöperatieve werkvormen van oa. Spencer Keagan is hij goed in staat dit proces met u en uw team te begeleiden. Met oog voor het individu. Want naast samenwerken, de magische woorden; Ja, En, gaat improviseren over luisteren en goed observeren. 

Zo ervaart elk individu in de groep dat veranderen niet alleen goed, maar ook ronduit humorvol uitdagend kan zijn!

Geinterseerd?

Neem contact op via mail, telefoon of facebook.

(Zie voor contactgegevens hieronder.)

 

Impro-to-Taaltheater

Improvisatie als Taal en sociale vaardigheidsmethode.

Jascha ontwikkelde ook een eigen taalmethode waarbij Improvisatie als techniek voor de bevordering van (non)verbaal taalgebruik kan worden gebruikt. Tijdens het ontwikkelen ontdekte hij dat het werken met improvisatietechnieken ook een sterke manier is om aan sociale vaardigheden te werken. Eigenlijk is dat noodzakelijk om alles uit de leerlingen te halen tijdens dit proces. Jezelf zijn, uit je zelf komen en presenteren en vooral samenwerken zijn allemaal vaardigheden die getraint worden met deze methode.  
 
Hij deed dit in het kader van zijn opleiding als Master SEN en het praktijkonderzoek. Hij baseert zich hierbij op verschillend wetenschappelijk onderzoek en diverse literatuur. Hij ontwikkelde en paste de methode in zijn eigen klas op een Praktijkschool toe ; een school voor moeilijk lerende pubers met diverse leer- en gedragbehoeftes.
 
De methode besteedt daarom ook veel aandacht aan en heeft veel aandacht voor het individu en het groepsproces. De methode bouwt langzaam voort op getrainde en ontwikkelde vaardigheden en deelvaardigheden. En tilt de groep en zijn individuen in duidelijke kleine stappen naar een steeds hoger, moeilijker en spannender niveau. Dat doet de methode met speelse oefeningen waarbinnen de comfortzone langzaam maar zeker wordt opgerekt. In respect, aandacht en heel veel lol: kortom met Playfulness. Daarom is deze methode ook zeer schikt voor het toepassen in het basisonderwijs. En met enige aanpassingen ook in het regulier voortgezet onderwijs.
 
De methode inclusief training is aan te vragen via deze site. Met een intensieve korte training van 2 centrale bijeenkomst (start en presentatie) plus 3 individuele collegiale consultaties voor de leerkracht. Zo komen lerrkrachten, teams, schoolleiders, intern begeleiders en uiteindelijk de leerlingen verder met deze methode. De methode is daardoor anders dan het implementeren van andere methode; daar moet de schoolleiding en de leerkracht zelf vaak aan de slag. Met verzanding ten gevolg. En staan de dure methodes in het magazijn te versloffen. Weggegooid geld. 
 
Jascha bewaakt samen met de school het gehele traject. Met service voor de rest van de komende 3 schooljaren. Zodat u kunt terugvallen en kunt vertrouwen op het impro proces. Zo biedt de methode een To-taal pakket. En dat is uniek in onderwijsland waarbij de druk voor veranderen bij de directie en uiteindelijk bij de leerkracht komt te liggen.
 
Daarom is Impro-to-Taal echt een totaal pakket. En is zo onderdeel van een zeer goed implementeerbaar, betrouwbaar traject met nagenoeg 100% slagingskans! Puur en echt. Want Jascha staat voor kwaliteit. Uiteindelijk profiteert de leerling. Want Jascha gaat aan de slag met de leerkrachten, die op hun beurt met de methode aan de slag gaan. Hij assistereert persoonlijk in de klas, doet voor, begeleidt en implementeert zo samen met de leerkracht de methode. De organisatie profiteert ten volle, omdat de leerkracht een sterke tool tot verandering in de klas aangeboden krijgt. Een die de leerkracht ook op andere gebieden; zowel professioneel als persoonlijk kan gaan gebruiken. 
 
Jascha heeft 20 jaar ervaring met lesgeven aan verschillende groepen; van kleuters tot volwassenen. Hij is Leefstijl en Kanjertrainer in de klas, leidde verschillende teams naar veranderingen. Dat ging niet altijd even goed. Dus leerde hij zijn fouten toe te geven en ging er mee aan de slag. Inmiddels is hij grijzer en misschien wat wijzer. In ieder geval leerde hij dat veranderen het beste speels kan. Dus invoeren van deze speelse, volle Impro-to-Taalmethode wordt zo dus kinderspel! ..maak van (Taal)onderwijs geen drama. Bestel!
 
Ben je;
Dramadocent, taalcoödinator of specialist, ib-er, teamleider of schoolleider, mentor, leerkracht, of andersinds werkzaam binnen het onderwijs? Werk je met kinderen in naschoolse, voorschoolse opvang of ben sociaal pedagogisch werker

Ben je geintereseerd?

Neem contact op!

Jascha Soest Jascha Soest impro docent
impro docent

Cacao Impro - Jascha Soest

Jascha Soest is impro docent. Hij werkt al meer dan 20 jaar met verschillende groepen. Zijn roots liggen in het onderwijs. Daar gaf hij o.a. dramalessen aan moeilijk lerende pubers in het praktijkonderwijs. Hij is docent, Master Sen Intern begeleider, mindfulness coach en improvisatietrainer. Hij deed oa. de Impro Academie in Amsterdam.

Jascha is mede oprichter van de Zaanse theaterschool en gaf daar ook les. Hij is vaste trainer van Lef, een improvistatiegroep uit Purmerend. In mei 2016 richtte hij zijn eigen Improvisatietheaterschool; "Cacao Impro" op: ter promotie van Puur Improvisatietheater in de Zaanstreek. Cacao is Puur & Lekker en onlosmakelijk verbonden met zijn geliefde Zaanstreek. Met zijn opleiding, ervaring en enorme enthousiasme weet hij op een pure en echte manier teams en groepen in beweging te zetten. Hij gebruikt daarbij verschillende werkvormen en methodes vanuit team coaching, coöperatief leren, mindfulness en improvisatietheater. Deze gooit hij op een bijzonder speelse manier in een vorm en maakt daar samen met teams en groepen chocola van! Zo ontstaat “Playfulness”; Stap voor stap wordt de comfortzone speels opgerekt en creëert hij ruimte: Ruimte om te leren en te doen in het hier en nu.

Wil je Jascha inhuren als host, presentator en of entertainer? Dat kan! Bruiloft, feest, bedrijfsuitje of presentatie! Deze acteur, trainer, coach, begeleider en rasentertainer maakt er een interactief feest van. Bel of mail voor een persoonlijke afspraak. Voor Elk budget is er een passend arrangement. Dus neem gerust contact op!